Strava na mieru (výživový plán) je výstupným produktom po rozhovore o Vašej doterajšej výžive, Vašich subjektívnych či diagnostikovaných ťažkostiach, ako aj rozbore kvapky krvi. Rozbor kvapky krvi pritom nemusí byť podmienkou. Dostanete komplexný a detailný popis potravín a ich kombinácií, jedál, prípadne výživových doplnkov a návykov, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie Vašich cieľov a zmien týkajúcich sa zdravia, či zlepšenia športového výkonu. V cene za vypracovanie stravy na mieru je kontrolný rozbor kvapky krvi s možnosťou jeho využitia od 1 do 4 mesiacov od prvého rozboru krvi, ktorý slúži na porovnanie pred a po zmene, na ktorej ste pracovali.