Analýza krvi v tmavom poli je špecifická metóda mikroskopického pozorovania, ktorá umožňuje vidieť detaily, ktoré sú pri bežnom pozorovaní (v tzv. svetlom poli) neviditeľné, a ktoré na rozdiel od štandardných diagnostických postupov tak môžu byť včas odhaliteľné. Podáva mnoho dôležitých informácií o Vašom zdraví, a tým upozorní na rané štádia ochorení, deficity rôznych látok v aktuálnej strave, či zápaly v organizme. Táto metóda slúži ako pomôcka pri odhaľovaní príčin zdravotných ťažkostí. Po viac ako tisíc meraniach počas mojej praxe od roku 2008, sa osvedčila ako veľmi nápomocná, pokiaľ sa jedná o identifikáciu konkrétnych ukazovateľov a javov súvisiacich prevažne s metabolizmom človeka.

Nie je to metóda diagnostická, teda neslúži ako nástroj na identifikáciu chorôb. Nedá sa pri nej vyčítať druh krvnej skupiny, ani druhy jednotlivých mikroorganizmov nachádzajúcich sa v krvi. No nakoľko obraz kvapky krvi je aktuálnym zobrazením stavu Vášho zdravia, monitorovaním a porovnaním vzorky krvi, ktorý bol odobraný pred a po aplikovaní stravy na mieru, je v ňom okamžite viditeľný liečebný efekt.

Kvapka krvi sa odoberá z prsta jemným vpichom. Pred odberom je vhodné aspoň 6 hodín nejesť. Vďaka použitej technológii môžete obraz svojej živej kvapky krvi sledovať na monitore počítača. Súčasťou rozboru kvapky krvi spojeného s konzultáciou Vašej doterajšej výživy, je pre Vás vypracovaný podrobný plán stravy na mieru.

Ukážka rozboru kvapky krvi:

Vstupné obrazy kvapky krvi:
– 40-ročná žena, subjektívne ťažkosti: časté migrény, depresie, neschopnosť sústredenia sa, častá únava, vysoký krvný tlak
– červené krvinky vytvárajú tzv. ruloformy, v krvnej plazme sú prítomné fibrínové vlákna (tvoriace sa pri zápale), mikroorganizmy, cholesterolové kryštály

Obraz kvapky krvi 2 mesiace po úprave a dodržiavaní odporúčanej stravy:
– Obraz kvapky krvi výrazne zlepšený, erytrocyty voľné, nezlepené. Zmiernené subjektívne ťažkosti