KOUČING

FIREMNÝ / INDIVIDUÁLNY

 

(alebo koučovanie) je proces, ktorý pomáha ľuďom byť si vedomý svojho potenciálu, a môcť s ním pracovať a využívať ho. Koučovanie je možné vo sférach osobného života, práce, vzťahov, dokonca aj svojho zdravia, pretože často ani netušíme, ako naše zdravie je ovplyvnené našim prežívaním.

Koučing neradí, nezaoberá sa minulosťou a nehľadá čo sa nedá. Štrukturovaný systém kladenia otázok dáva klientovi objektívnu spätnú väzbu a priestor pozerať sa na veci z nadhľadu, byť otvorený a koncentrovať sa na to, čo je preňho naozaj v danej chvíli podstatné, vidieť vzorce správania a myslenia, ktoré mu môžu brániť v tom, aby nemusel robiť tie isté chyby a aby sa mohol k svojim cieľom posúvať. Ak sa koučing robí ako sa má, tak je to skutočne výnimočným spôsobom, ako vidieť veci z dosiaľ nevideného pohľadu, a ako sa klient za pomoci kouča môže dostať k vlastným odpovediam na svoje otázky, pričom mnohokrát ani netuší, že odpovede na ne v sebe vlastne má.

Som kouč s medzinárodnou ICF certifikáciou (International Coach Federation). Ku klientom pristupujem individuálne, absolútne dôverne, a vždy s predpokladom, že každý človek je najväčším a jediným majstrom svojho života. Od toho sa odvíja spôsob, akým človeku poskytujem podporu pri zodpovedaní si svojich otázok a praktizovaní ďalších krokov smerom k svojim cieľom a rozvoju seba samého. Koučovacie stretnutie môže byť jednorazové, alebo aj niekoľkonásobné – v závislosti od toho, ako si to daná téma a klient vyžaduje.

 

Aj Vaša firma či klub môže využiť služby kouča a podporiť tak osobnostný rozvoj svojich ľudí, ako aj posun k želaným osobným cieľom v akejkoľvek životnej oblasti – v neposlednom rade aj v oblasti zdravia a výživy na mieru.

DNI ZDRAVIA PRE FIRMY

JEDINEČNÝ BENEFIT PRE VAŠICH ZAMESTNANCOV

 

VIAC O FIREMNÝCH KONZULTÁCIÁCH VÝŽIVY S MIKROSKOPIOU KRVI

 

„Službu mikroskopického rozboru krvi sme sa vo firme rozhodli využiť na podporu darovania krvi našich zamestnancov. Páčila sa nám myšlienka, dať niečo navyše ľuďom, ktorí sa rozhodli dobrovoľne darovať krv. Ohlasy boli pozitívne. Už len možnosť pozrieť sa na „svoju krv“ pod mikroskopom, na to, ako sa správajú jednotlivé jej zložky, bola pre väčšinu ľudí zaujímavá. Kombinácia s podrobným vysvetlením a nasledujúcimi radami, čo robiť, aby sa stav mojej krvi zlepšil, predovšetkým z hľadiska výživy, bol reálnym bonusom. Prístup pani Ballovej bol na jednej strane profesionálny, podložený jej odbornosťou, no zároveň veľmi príjemný a ľudský. Určite odporúčame využiť túto službu, či už ako firemný benefit, ak v rámci Vašej spoločnosti rozmýšľate nad tým, čo zmysluplné dať Vašim zamestnancom, alebo aj súkromne. Človek sa o sebe dozvie niečo navyše a dostane do rúk „individuálnu kuchárku“, čo pre seba urobiť, aby sa cítil dobre a zostal výkonný a zdravý.“

Silvia Hyžová, HR Manager, Zeppelin SK s.r.o.

 

Korporátne prostredie, v ktorom som pracovala dvanásť rokov, mi je veľmi známe aj z hľadiska pocitu neustálych potrieb zamestnancov zaoberať sa dôsledne svojou stravou. A o to viac, ak majú práve sedavý typ zamestnania. Na tejto obľúbenej firemnej aktivite zamestnanci oceňujú hlavne individuálny prístup, ktorý zohľadňuje ich konkrétne požiadavky a ciele. Táto aktivita býva často silným impulzom pre vôľu vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk. Dokáže priaznivo motivovať a priniesť Vašim ľuďom pozitívne a udržateľné výsledky. S pozitívnym ohlasom tento zaujímavý a efektívny benefit využili už spoločnosti ako napríklad Continental Automotive Systems Slovakia, Atena Personal Consulting, DCCatering, EurOnline, Kompava, Pro Hominae, Zeppelin a i. Aj Vaša firma sa môže stať súčasťou procesu zlepšovania a podpory zdravia Vašich zamestnancov, čo má pozitívny efekt ako pre rozvíjanie potenciálu kvality ich života, tak aj fungovania Vašej spoločnosti.