Odpoveď na otázku, aký význam má pre človeka jeho zdravie, je pre mnohých absolútne jednoznačná. Prečo sa potom tak veľa ľudí nedokáže o svoje zdravie starať?

Príčin je viac. No jednou z tých hlavných je fakt, že človek považuje za samozrejmé, keď mu zdravie iba jednoducho slúži. Takto to nejaký čas funguje bez najmenšieho úsilia. Dostali sme predsa od prírody isté rezervy a mechanizmy, ktoré nám toto pohodlie umožňujú. Tento prístup sa predsa len začne meniť s pribúdajúcimi situáciami, kedy choroba zrazu nechce so samozrejmosťou odísť spôsobom, na aký sme boli doteraz zvyknutí.

Tu niekde, na rozhraní toho, čo samo od seba fungovalo a toho, nad čím zrazu prestávame mať kontrolu, sa začína pre mnohých dlhá a spletitá cesta hľadania odpovedí na otázky, prečo sme chorí, a ako to spraviť, aby sme si zdravie znovu prinavrátili. Začíname po ňom pátrať, zúfalo sa rozhliadame všade naokolo, hľadáme spôsoby, ako sa orientovať v tej záplave ponúkaných informácii.

Cesta za zdravím ale nemusí byť až tak namáhavá a zdĺhavá. Telo má samoliečiace a samoobnovné mechanizmy. Najviac, čo môžeme pre seba urobiť, je umožniť im, aby začali fungovať. Tým mu pomôžeme, aby sa liečilo samo. K tomu je potrebné porozumieť príčinným súvislostiam odohrávajúcim sa v našom organizme, a to ako na biochemickej, tak aj na duševnej úrovni. Práve naša duša je častokrát rodiskom ťažkostí, ktoré sa prejavujú na telesnej rovine, čo si mnohokrát neuvedomujeme.

Ak dokážeme nájsť spôsob, ako dostať telo a dušu do vzájomného súladu, získame obrovskú schopnosť naše ťažkosti pozitívne ovplyvňovať. Až tento stav je predpokladom pre skutočné zdravie. Academia Vitae, okrem toho, že kladie dôraz na dôležitosť porozumenia sebe samému, nabáda k odvahe vziať svoje zdravie do vlastných rúk. Ponúka nástroje a možnosti, ako v tele naštartovať proces samoliečby, ktorý mu je úplne prirodzený. Využíva pri tom poznatky z vedy o zdravej a liečivej výžive človeka.