Víziou Academie Vitae je pomáhať ľuďom v zachovaní a obnove zdravia a kvality života. Každý človek je jedinečná bytosť s individuálnymi potrebami na biochemickej, ako aj na psychickej úrovni. Zároveň, každé ľudské telo má svoje samoliečiace a samoobnovné mechanizmy. Ak odstránime prekážky, ktoré mu bránia v ich fungovaní a dokážeme mu dodávať látky, ktoré potrebuje, umožníme mu tak naštartovať ozdravné procesy. Pri mojom individuálnom a celostnom prístupe ku klientom sa snažím poskytnúť im návody a nástroje na to, aby boli sami schopní umožniť svojmu telu vyliečiť sa. A potenciál na to má naozaj každý človek. Pri práci využívam poznatky z vedy o výžive – trofológie.

Som presvedčená, že náš vzťah k jedlu, okrem iného, je odrazom vzťahu k životu a k sebe samému. Počas toho, čo sa venujem športovej a liečivej výžive, mám odpozorované, že biochemické zdravie človeka naozaj nie je možné od mentálnej roviny oddeliť, a očakávať výsledky. Teší ma, že spôsob mojej práce s ľuďmi sa rokmi vyvinul do podoby v akej je teraz – vlastne bez celostného prístupu ku klientovi a dôrazom na jeho vedomie a mentálnu oblasť, si to už ani neviem predstaviť. Takmer prirodzene vznikol prístup práce, pri ktorom akékoľvek zmeny fungovania fyzického tela môžu byť výrazne posilnené zmenami a prácou s našim duševným rozmerom. Tomu zodpovedajú aj techniky a nástroje osobnostného rozvoja a sebapoznania, ktoré využívam, a v neposlednom rade aj výsledky mojej práce.