Koučing (alebo koučovanie) je proces, ktorý pomáha ľuďom byť si vedomý svojho potenciálu, a môcť s ním pracovať a využívať ho.

Koučovanie je možné vo sférach osobného života, práce, vzťahov, dokonca aj svojho zdravia, pretože často ani netušíme, ako naše zdravie je ovplyvnené našim prežívaním.

Koučing neradí, nezaoberá sa minulosťou a nehľadá čo sa nedá. Štrukturovaný systém kladenia otázok dáva klientovi objektívnu spätnú väzbu a priestor pozerať sa na veci z nadhľadu, byť otvorený a koncentrovať sa na to, čo je preňho naozaj v danej chvíli podstatné, vidieť vzorce správania a myslenia, ktoré mu môžu brániť v tom, aby nemusel robiť tie isté chyby a aby sa mohol k svojim cieľom posúvať. Ak sa koučing robí ako sa má, tak je to skutočne výnimočným spôsobom, ako vidieť veci z dosiaľ nevideného pohľadu, a ako sa klient za pomoci kouča môže dostať k vlastným odpovediam na svoje otázky, pričom mnohokrát ani netuší, že odpovede na ne v sebe vlastne má.

Som kouč s medzinárodnou ICF certifikáciou. Ku klientom pristupujem individuálne, absolútne dôverne, a vždy s predpokladom, že každý človek je najväčším a jediným majstrom svojho života. Od toho sa odvíja spôsob, akým človeku poskytujem podporu pri zodpovedaní si svojich otázok a praktizovaní ďalších krokov smerom k svojim cieľom a rozvoju seba samého. Koučovacie stretnutie môže byť jednorazové, alebo aj niekoľkonásobné – v závislosti od toho, ako si to daná téma a klient vyžaduje.