Môj záujem o človeka, zmysel a dôsledky jeho pôsobenia na Zemi, vzájomné prepojenie duše a tela a jeho fungovanie, tu bol už od dávna. Počas štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, som sa po prvýkrát stretla s odborníkom a priekopníkom v oblasti humánnej výživy, profesorom Dušanom Zacharom, ktorého mnohostranná osobnosť, filozofia a práca ma oslovili. S menom profesora Zachara, ako zakladateľa, sa terajší koncept Academie Vitae nepochybne spája.

Pôvodne lesník svetového významu, pedagóg a vedecký pracovník, ktorého orientácia na humánnu výživu pramenila v jeho úspešnej samoliečbe. Takto od lesníckeho výskumu, ktorému sa venoval počas aktívneho pôsobenia na univerzite, prešiel v roku 1996 k výžive človeka. Venoval sa preventívno-liečebnej a školiacej činnosti na banskobystrickej a zvolenskej univerzite. Jednou z jeho najväčších devíz bola schopnosť vnímať ľudský organizmus a fungovanie procesov v ňom s nadhľadom, komplexne, ako celok, rovnako ako mu jeho lesnícke zameranie predurčovalo vnímať krajinu – vidieť v nej príčiny, následky a cykly prebiehajúcich dejov.

V roku 2001 profesor Zachar založil Academiu Vitae a svoje nahromadené poznatky z oblasti trofológie (vedy o výžive) predával počas ďalších rokov svojim študentom, ako na ekologickej fakulte, tak aj svojim víkendovým študentom na školeniach o výžive. Jeho túžbou a snahou bolo takto vytvoriť pôdu pre „stratégiu života“, s cieľom zaoberať sa výživou človeka, a to vo forme riešenia vedecko-výskumných úloh, vzdelávania a poskytovania služieb v tejto oblasti.

Aktívne spolupracovať s profesorom Zacharom v Academii Vitae som začala v roku 2008, spočiatku ako technická podpora pri práci s mikroskopom, neskôr ako člen realizačného a organizačného tímu. Školenia a prax v „darkfield mikroskopii“ som si spravila u MUDr. Somborac (Srbsko). Po absolvovaných kurzoch humánnej výživy akreditovaných ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR som spojila mikroskopické analýzy krvi s poradenstvom humánnej výživy a od roku 2013 som začala samostatne pracovať ako  poradca liečivej a športovej výživy.

Do roku 2013 prešlo rôznymi formami štúdia výživy človeka u profesora Zachara vyše tisíc frekventantov. Približne pre rovnaký počet boli vypracované individuálne výživové liečebné programy. Okrem učebných textov pre vysoké a stredné školy vznikli aj dve monografie – Výživa človeka a Živiny človeka.

Po smrti profesora v roku 2014 koncept stratégie zdravého života pretrváva, a naďalej sa rozvíja o nemenej dôležitý – duševný aspekt a jeho pôsobenie.

Academia Vitae, od svojho vzniku v roku 2001, pomohla mnohým ľuďom naštartovať ozdravné procesy a zlepšiť kvalitu ich života. Zároveň jej nová koncepcia obohatená o mentálnu oblasť rozvoja a práce s ňou, sa stáva súčasťou života nie len individuálnej klientely, ale čoraz viac aj ľudí z prostredia vrcholového športu a biznisu, pre ktorých osobnostný rozvoj a poznanie seba samého znamená želaný posun vpred.